مرکز آموزش بهورزی شهرستان سمنان

          درراستای تحقق اهداف مراقبت های بهداشتی درمانی درکشور ، مراکز آموزش بهورزی با هدف بهره مند کردن خانه های بهداشت از بهورزان دارای مهارتهای کافی تاسیس می گردند. این هدف ازطریق آموزش وتربیت بهورزان قبل از استخدام وانجام بازآموزیهای حین خدمت ، نظارت وارزشیابی مستمر بر کار آنان، ادامه می یابد.

         مرکز آموزش بهورزی شهرستان سمنان در سال 1360 تأسیس گردید و تاکنون 154بهورز را  فارغ التحصیل و جهت خدمت رسانی به مردم شریف ، روانه روستاهای سطح استان کرده است.

 

رديف

عنوان

نام ونام خانوادگی

ملاحظات

1

مدير

محمد کاشی

 

2

مربی بهداشت خانواده

میترا شمس

 

3

مربی مامايي

زهرا معتقد لاریجانی

 

4

مربی پرستاري

مهناز داودی پاشا

 

5

مربی مبارزه با  بيماري ها

فاطمه عرب زینلی

 

6

مربی بهداشت  محيط وحرفه اي

 

مهندس فاطمه حمیدی مربی بهداشت محیط درپایه اول و دوم هفته ای دو روز در مرکز حضور دارند

 

مهندس علی یوسفیان مربی بهداشت حرفه ای در پایه دوم هفته ا ی یک روزر در مرکز حضور دارند

 

             مركز آموزش بهورزي شهرستان سمنان  به عنوان مرکز آموزش معین دانشگاه علوم پزشکی سمنان مسئوليت آموزش دو ساله  دانش آموزان بهورز خانه های بهداشت شهرستان های سمنان ،گرمسار، آرادان،دامغان ، سرخه و مهديشهر را در دو پایه آموزشی به عهده دارد.که هم اکنون 18دانش آموز از شهرستانهای دامغان وگرمسار  و2 دانش آموز از دانشگاه جهرم در این مرکز مشغول به تحصیل می باشندکه ساختار  نيروي انساني آن به شرح ذيل مي باشد:

 

     ساختمان  اداري، آموزشي اين مركز در مجتمع آموزش عالی سلامت دانشگاه واقع در بلوار بسیج روبروی سپاه قائم سمنان و ساختمان خوابگاه خواهران و برادران آن  براي استفاده دانش آموزان در حال حاضر درمحوطه مركز بهداشت شهرستان سمنان واقع شده است

 

خلاصه ای از وظایف این مرکز:

الف –پذيرش و جذب  بهورز از طریقتشكيل كميته پذيرش

ب- برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزش نظري –عملي و كار آموزي و ترتيب حضور فعال و مستمر مربيان در كليه مراحل آموزشی

ج- برنامه ريزي و اجراي دوره های بازآموزی برای بهورزان فارغ التحصیل از طریق نیاز سنجی آموزشی

د- تامين امكانات رفاهي دانش آموزان ( اسکان، تغذیه، لباس فرم و....... )

ه- همكاري با فصلنامه بهورز، تهيه و جمع آوري مطالب آموزشي وارسال به رابط استانی و برگزاری آزمون فصلنامه

و- آموزش بدو خدمت و حین خدمت کارکنان تیم سلامت و نیروهای جدیدالورود( استخدامی، طرحی و....)

ز-نظارت بر فعالیت بهورزان فارغ التحصیل همراه با تیم های کارشناسی مرکز بهداشت

ح –حضور فعال و مشارکت دربرنامه های آموزشي و بازآموزي مركز بهداشت شهرستان و استان

ط-مشارکت فعال دربرگزاری مراسم بزرگداشت روز بهورز و انتخاب بهورز و مربی نمونه

ی-مشارکت در تشکیل شورای بهورزی و پیگیری مسایل و مشکلات بهورزان

ک- مشارکت در کمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

 

شماره تماس مستقیم : 33456638

فایل ها